Værdigrundlag

Gronemann's lægger stor vægt på at være en synlig og aktiv sparringspartner for sine kunder.

Det er afgørende for Gronemann's, at kunden bliver sat i centrum og at der tales et sprog, som kunden forstår og kan forholde sig til.

Tonen er således oftest i et uformelt sprog, hvor dialog med kunden er højt prioriteret. En dialog, der bygger på gensidig respekt.

Gronnemann´s har fokus på seriøs rådgivning, kvalitet og troværdighed. Målet er at ydelserne skal være værdiskabende for kunden.

Gronnemann´s ønsker at være virksomhedens nære rådgiver. Dette kan være i forbindelse med udarbejdelse af regnskaber m.v., men også løbende i året, således at revisor ikke kun er synlig en gang årligt.

Gronnemann´s har stor fokus på faglig kompentance, hvorfor efteruddanelse er højt prioriteret. Områder der falder uden for egen faglig kompentance løses ved hjælp fra eksterne samarbejdspartnere.