Dynamisk Revisorkontorfællesskab

Kontorfællesskabet består af 5 revisionsfirmaer og 1 bogføringsfirma
– i alt er vi 12 personer.

Indadtil fungerer vi som én virksomhed, der i fællesskab udvikler kvalitetssikring, økonomistyring, præsentationssystemer m.m., ligesom vi dagligt har den fornødne sparring i et team af erfarne og veluddannede revisorer.